!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontaktpersoner

Uppdrag Förtroendevalda Vald till år
Styrelse
Ordförande Jim Tullgren 2015
Vice ordförande Leif Tedemalm 2015
Sekreterare Hanna Lilienberg 2016
Ledamot Fredrik Klapp
2015
Ledamot Åse Linder 2015
Suppleant Lasse Nilsson 2015
Suppleant Eva Noblin 2016
     
Valberedning
Ledamot (sammankallande) Thomas Larsson 2015
Ledamot Anna Öland 2015
     
Fritidskommitté
  Kommittén är för närvarande vakant  

Uppdaterad 2016-04-05