!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vid borrning

Riktlinjer för borrning och spikning Borrning, spikning och liknande arbeten som medför störande ljud skall utföras med hänsyn till övriga boende. Vid omfattande arbeten bör man i förväg meddela sina grannar muntligt eller genom anslag i trapporna. Förutom borrarens namn kan det vara lämpligt att ange telefonnummer och om möjligt arbetets varaktighet. Undvik dessa arbeten under följande tillfällen:
Större helgaftnar / helgdagar Helt
Söndagar Om möjligt helt eller åtminstone före 10.00 och efter 17.00
Lördagar Före 10.00 och efter 17.00
Vardagar Före 08.00 och efter 20.00
OBS! För att underlätta borrningsarbetet kan du låna en slagborr på fastighetskontoret.